1. Βιβλίο έντυπο
  2. Ναχαμούλης, Ιωσήφ (18..?-18..?)
  3. μεταφρασθέντα και εκδοθέντα μετά του Εβραϊκού κειμένου υπό Ι. Ναχαμούλη
  4. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη [Εκ του τυπογραφείου "Ο Κοραής" Ι. Ναχαμούλη], 1886
  5. Κέρκυρα
  6. Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη
  7. 107 σελίδες ; 20 εκατοστά
  8. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 8154) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 3490) | Κείμενο στα ελληνικά και τα εβραϊκά