1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. Ο Μαζαράκης και η εν γένει δράσις του [1912-03-05]
  3. pdf