1. Εφημερίδα
  2. Ελευθερία. Εφημερίς Εβδομαδιαία Πολιτικοκοινωνική | Ελευθερία. Εφημερίς Ανεξάρτητος Εβδομαδιαία
  3. Ελληνική
  4. Μπάλτσας, Θωμάς (18..-19..)
  5. Εβδομαδιαία
  6. Λευκάδα (Πόλη)
  7. 31 Ιουλίου 1907
  8. Έτος Πρώτον. Αριθ. 1 (31 Ιουλίου 1907) -
  9. Έτος Πρώτον. Αριθ. 1 (31 Ιουλίου 1907) - Έτος Ε', Αριθ. 186 (2 Ιουλίου 1913)
  10. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
  11. Δακτυλογραφημένη