1. Εφημερίδα
 2. Η Λυχνιές, Εφημερίδα Πολεμική | Ο Λύχνος. Εφημερίδα Οικογενειακή | Λυχνιές. Εφημερίδα Σωφρονιστική
 3. Ελληνική
 4. Λασκαράτος, Ανδρέας (1811-1901)
 5. Δεν προσδιορίζεται συχνότητα [Ασταθής περιοδικότητα (αν και είχε δηλωθεί ότι θα κυκλοφορούσε 2 φορές τον μήνα)]
 6. Κεφαλονιά | Ζάκυνθος (Νησί) | Κέρκυρα (Νησί) | Αθήνα
 7. 05 Μαίου 1859
 8. 1896
 9. Έτος 1ον. Αριθ. 1ος (5 Μαΐου 1859) - Αριθ. 53ος (1896)
 10. Έτος 1ον. Αριθ. 1ος (5 Μαΐου 1859) - Εξαμηνία 4η, Αριθ. 38ος (2 Ιουλίου 1862)
 11. Κεφαλονίτικος περιοδικός τύπος
 12. Δακτυλογραφημένη
  • Μονόστηλη εφημερίδα οκτώ σελίδων ανά τεύχος με συνεχή αρίθμηση, σχήματος 8ου (μικρό). Τυπώνονταν στα τυπογραφεία «Ο Παρνασσός» Σεργίου Χ. Ραφτάνη (Ζάκυνθος), «Η Κεφαλληνία» (Κεφαλονιά), «Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως» (Αθήνα), «Ερμής» (Κέρκυρα) και «Ο Λέων» (Κεφαλονιά).
   Συχνά άλλαζε τίτλους και υπότιτλους. Σε κάποια φύλλα κυκλοφόρησε ως «Ο Λύχνος» και σε άλλα ως «Η Λυχνιές».

    

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Γ', σελίδες 81-83