1. Εφημερίδα
 2. Λευκάς. Εφημερίς Πολιτική και Φιλολογική
 3. Ελληνική
 4. Εβδομαδιαία
 5. Λευκάδα (Πόλη)
 6. 1866
 7. 1869 [Πιθανή ημερομηνία]
 8. Έτος Β', Αριθ. 51 (10 Οκτωβρίου 1867)
 9. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
 10. Δακτυλογραφημένη
  • Πρόκειται για την πρώτη έντυπη λευκαδίτικη εφημερίδα. Την εξέδιδε ο πολιτικός σύλλογος "Η Αδελφότης" που είχε ως μέλη νεαρούς λευκαδιώτες λόγιους που κινούνταν γύρω από τον Αρ. Βαλαωρίτη.

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Γ', σελίδες 59-60