1. Εφημερίδα
  2. Η Αναγέννησις. Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδος
  3. Ελληνική
  4. Πολυλάς, Ιάκωβος (1825-1896)
  5. Εβδομαδιαία
  6. Κέρκυρα
  7. 1863 [Πιθανή ημερομηνία]
  8. Έτος Α', Αριθ. 2 (της 4ης περιόδου) (31 Ιανουαρίου 1870)
  9. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
  10. Δακτυλογραφημένη