1. Εφημερίδα
 2. Ρήγας ο Φεραίος. Εφημερίς Πολιτική (Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδος)
 3. Ελληνική
 4. Σύλλογος Ρήγας ο Φεραίος
 5. Πολυλάς, Ιάκωβος (1825-1896)
 6. Εβδομαδιαία
 7. Κέρκυρα
 8. 22 Ιουλίου 1871
 9. Έτος Α' Αριθ. 1 (22 Ιουλίου 1871) -
 10. Έκτακτον Παράρτημα του 49 Αριθμού της Εφημερίδος (30 Ιουνίου 1872)
 11. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
 12. Δακτυλογραφημένη