1. Εφημερίδα
  2. Λαός. Εφημερίς Δημοτική (Εκδίδεται Απροσδιορίστως)
  3. Ελληνική
  4. Ταραζής, Γεράσιμος Α. (18..-19..?)
  5. Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
  6. Κεφαλονιά
  7. 1879
  8. Έτος Α', Αριθ. 2 (26 Μαρτίου 1879)
  9. Κεφαλονίτικος περιοδικός τύπος
  10. Δακτυλογραφημένη