1. Εφημερίδα
  2. Κολόμπος. Είν Εφημερίς Σατυρική κι' Αστεία που είναι στο "Ζυζάνιον" Υπέρ και Εναντία
  3. Ελληνική
  4. Μολφέτας, Γεώργιος (1871-1916)
  5. Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
  6. Αργοστόλι
  7. 1891
  8. Έτος Β', Αριθμός 16 (24 Ιανουαρίου 1893)
  9. Κεφαλονίτικος περιοδικός τύπος
  10. Δακτυλογραφημένη