1. Γενική κατηγορία τοποθεσίας
  2. Ελληνική
  3. Ελλάδα
    • Οι Καρυές είναι ο μεγαλύτερος μοναστικός οικισμός και επομένως η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, τουλάχιστον από τον 10ο αιώνα. Ο πληθυσμός της ανέρχεται μόλις στους 163 κατοίκους από τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία είναι μοναχοί ασκητές. Στο μέσο περίπου της Αθωνικής Χερσονήσου και στη βόρεια πλευρά της βρίσκονται οι Καρυές, το αμφικτυονικό κέντρο της μοναστικής πολιτείας. Ο οικισμός αυτός βρίσκεται κτισμένος μέσα σε περιβάλλον έντονης βλάστησης.

      wikipedia