1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. Γνωστοποίησις, "Νέαις και ευχάρισται ειδήσεις που ο νους σας θα σαστίση"
  3. pdf