1. Αρχείακό υλικό
  2. Δίφυλλα ή με λίγα φύλλα
  3. Α1.Σ5.Φ02