1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. "Προς σε Λευκάς φιλτάτη το δακρύβρεκτον τούτο άνθος προσφέρω" [1872-12-08]
  3. pdf