1. Εφημερίδα
 2. Άννινος, Μπάμπης (1852-1934) | Άννινος, Θέμος (1845-1916)
 3. Άννινος, Μπάμπης (1852-1934)
 4. Εβδομαδιαία (1885 - 1890) | Καθημερινή (1890 - 1907)
 5. Αθήνα
 6. 06 Οκτωβρίου 1885
 7. 21 Αυγούστου 1907
 8. Περίοδος Α', Αρ. 1 (6 Οκτωβρίου 1885) - Αρ. 268 (18 Νοεμβρίου 1890) / Περίοδος Β', Αρ. 1 (1 Δεκεμβρίου 1890) - Αρ. 5453 (21 Αυγούστου 1907)
 9. Πανελλαδικός περιοδικός τύπος
 10. Δακτυλογραφημένη
  • Εβδομαδιαία (Κυριακή) οκτασέλιδ, δίστηλη, σε σχήμα τέταρτο εφημερίδα. Τυπωνόνταν αρχικά στο τυπογραφείο των Αδελφών Περρή και από τις 11 Μάη 1886 στο τυπογραφείο Κορίννη. Ιδρύθηκε από τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας "Ασμοδαίου". Από την 1η Δεκεμβρίου 1890 κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο ως καθημερινή απογευματινή πολιτική εφημερίδα. 

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Α', σελίδα 310-311