1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. Parigi (Maggio 1871)
  3. pdf