1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. Προς τους εκλογείς του Δήμου Κρανίων [1891-06-24]
  3. pdf