1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. "Φίλοι συμπολίται, Χθες, προχθές, σας έγραψα εξ Αθηνών." [1864-06-03]
  3. pdf