1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. "Εικόνα αγαπητή της γυναικός μου ..." και απόσπασμα από το περιοδικό "Λύχνος" του 1861 [1851]
  3. pdf