1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. Η κατοχή στην Κεφαλονιά 1941-1944 (φωτοανάτυπα) [1941-1944]
  3. pdf