1. Οργανισμός
  2. 1961
  3. Αθήνα
  4. Πολιτιστικές οργανώσεις, Σωματεία, κλπ.