1. Οργανισμός
  2. Αθήνα
  3. Πολιτιστικές οργανώσεις, Σωματεία, κλπ.