1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. Ποιήματα Μιχαήλ Ερρίκου Χ. Βανδώρου και αποκόμματα εφημερίδας "Νέον Άστυ" [1904]
  3. pdf