1. Ψηφιακό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
  2. Ταχυδρομική κάρτα "Η γέφυρα του Αργοστολίου με την αναμνηστικήν στήλην (κολώνα)"