1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Φωτογραφία "Το Δικαστικόν Δημαρχειακόν Μέγαρον Αργοστολίου"