1. Εφημερίδα
 2. Ελληνική
 3. Γαβριηλίδης, Βλάσης (1848-1920)
 4. Καθημερινή
 5. Αθήνα
 6. 30 Οκτωβρίου 1883
 7. Έτος Δ', αρ. φύλλου 599 (30 Οκτωβρίου 1883) -
 8. Έτος Θ - Αριθ. 2262 (27 Αυγούστου 1888) -
 9. Πανελλαδικός περιοδικός τύπος
 10. Δακτυλογραφημένη
  • Η «Ακρόπολις» ήταν αθηναϊκή ημερήσια εφημερίδα. Ιδρύθηκε το 1883 και άρχισε να εκδίδεται από τις 30 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, από τον Βλάση Γαβριηλίδη και γρήγορα εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες της εποχής. Η έκδοση της εφημερίδας Ακρόπολις από πολλές απόψεις αποτέλεσε σταθμό στην ελληνική δημοσιογραφία. Η εφημερίδα αποτελεί συνέχεια της εφημερίδας «Μη Χάνεσαι», που εξέδιδε ο ίδιος εκδότης από το 1880 μέχρι το 1883.  Η έκδοση της διακόπηκε το 1921, οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του εκδότη της. Ξεκίνησε την επανέκδοσή της το 1929 μέχρι το 1944. Μετά από διακοπή λίγων μηνών συνέχισε να εκδίδεται μέχρι το 1989, οπότε διέκοψε επί χρόνια για οικονομικούς λόγους. Άρχισε να εκδίδεται και πάλι το 1998 αλλά η έκδοσή της διακόπηκε οριστικά. Την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας της διευθυντές  εκτός του Γαβριηλίδη διετέλεσαν οι Σοφ. Φαρμακίδης, Ανδρέας Δαυίδ, Ι. Κ. Γεωργόπουλος και Θ. Ν. Συνοδινός.  

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Α', σελίδες 158-159.

   wikipedia