1. Γενική κατηγορία τοποθεσίας
  2. Ελληνική
  3. Τοπωνύμια
  4. Τοπωνύμια της Κεφαλονιάς
  5. Κεφαλονιά
  6. Δίας (Νησίδα)
    • Περιοχή της Κεφαλονιάς που έδωσε το όνομά της σε  έναν από τους επτά δήμους, στους οποίους διαιρούνταν διοικητικά η Κεφαλονιά την περίοδο που ίσχυσε το πρόγραμμα Καποδίστριας. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Κεφαλονιάς.

      Wikipedia