1. Ψηφιακό Αρχείο
  • image/jpeg
  • A1.S60109.jpeg
  • jpeg
 2. 279 kB
  • FRONT
 3. Ψηφιοποιημένη Ταχυδρομική κάρτα: Τραυλιάτα Κεφαλονιάς
  • Πρόσθια όψη