1. Ψηφιακό Αρχείο
  • image/jpeg
  • A1.S60110.jpeg
  • jpeg
 2. 75 kB
  • BACK
 3. Ψηφιοποιημένη Ταχυδρομική κάρτα: Τραυλιάτα Κεφαλονιάς
  • Οπίσθια όψη