1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Φωτογραφία "Καλό ταξίδι ..."