1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Φωτογραφία "Κοντογενάδα" [1934-07]