1. Ψηφιακό Αρχείο
  • image/jpeg
  • A1.S60197.jpeg
  • jpeg
 2. 68 kB
  • BACK
 3. Ψηφιοποιημένη Ταχυδρομική κάρτα: Ταχυδρομική κάρτα "Τα τείχη στη Σάμη"
  • Οπίσθια όψη