1. Ψηφιακό Αρχείο
  • image/jpeg
  • A1.S60241.jpeg
  • jpeg
 2. 184 kB
  • FRONT
 3. Ψηφιοποιημένη Ταχυδρομική κάρτα: Ταχυδρομική κάρτα "Άποψη της Μονής Θεμάτων"
  • Πρόσθια όψη