1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Φωτογραφία "Βαρύ, Έρυσσος, Κεφαλληνία"