1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Φωτογραφία "Χωριό Μεσοβούνια Κεφαλληνίας" [1934]