1. Ψηφιακό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
  2. Ταχυδρομική κάρτα "Σπήλαιο Δρογκαράτη, Σάμη Κεφαλληνίας"