1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Φωτογραφία "Φισκάρδο Κεφαλονιά" [1928-10]