1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 19..? [Πιθανός αιώνας]
  4. 19..
  5. Κεφαλονιά
  6. Έλληνας
  7. Ελληνική