1. Έκφραση
  2. Κείμενο
  3. Ελληνική
  4. Βασίζεται στην 12η έκδοση του έργου