1. Εφημερίδα
  2. Εφημερίς Πολιτική Εκδιδομένη καθ' εβδομάδα
  3. Ελληνική
  4. Κοντογούρης, Π. (18..-19..)
  5. Εβδομαδιαία
  6. Λευκάδα (Πόλη)
  7. 16 Μαίου 1884
  8. Έτος Α', Αριθ. 1 (16 Μαΐου 1884) -
  9. Έτος Α', Αριθ. 2 (23 Μαΐου 1884) - Έτος ΛΓ', Περίοδος Β', Αριθ. 275 (24 Δεκεμβρίου 1916)
  10. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
  11. Δακτυλογραφημένη