1. Φυσικό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ1.0108
  4. Κέρκυρα [Κέρκυραι]: Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως [Εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως], 1840
  5. Βλαντής, Ανδρέας (1811 ή 1813-1885) | Οικονομίδης, Ιωάννης Ν. (1812-1884)
  6. [4], xii, 209, 83 σελίδες ; 28 εκατοστά
  7. Εξετασθέν, κριθέν, επιθεωρηθέν και επιδοκιμασθέν κατά το 2.ον άρθρον της νζ. πράξεως της Πέμπτης Βουλής των Ηνωμένων Επικρατειών των Ιονίων Νήσων | Περιλαμβάνεται στην BIbliographie Ionienne (Λήμμα 1326) και στην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα(Λήμμα 3343)
  8. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
    • Πρωτότυπο