1. Εφημερίδα
  2. Εφημερίς του Λαού. Εφημερίς Πολιτική Θρησκευτική και Δικαστική. Εκδιδομένη καθ' εβδομάδα
  3. Ελληνική
  4. Χόρτης, Κωνσταντίνος (18..-19..?)
  5. Εβδομαδιαία
  6. Λευκάδα (Πόλη)
  7. 06 Δεκεμβρίου 1887
  8. Έτος Α', Αριθ. 1 (6 Δεκεμβρίου 1887) -
  9. Έτος Α', Αριθ. 1 (6 Δεκεμβρίου 1887) - Έτος Γ', Αριθ. 24 (29 Μαΐου 1888)
  10. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
  11. Δακτυλογραφημένη