1. Εφημερίδα
 2. Ελληνική
 3. Καθημερινή
 4. Αθήνα
 5. 10 Νοεμβρίου 1875
 6. 09 Νοεμβρίου 1889
 7. Έτος Α', Αριθ. 1 (10 Νοεμβρίου 1875) - (9 Νοεμβρίου 1889)
 8. Έτος ΙΒ', Αριθ. 658 (26 Αυγούστου 1888)
 9. Πανελλαδικός περιοδικός τύπος
 10. Δακτυλογραφημένη
  • Καθημερινή, τετρασέλιδη, δίστηλη με ετήσια σελιδαρίθμηση, μικρού σχήματος. Πολιτική εφημερίδα, όργανο του "Πέμπτου Κόμματος" του Χαριλάου Τρικούπη. 


   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Δ', σελίδες 385-386