1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1812
  4. Πάργα
  5. 1852
  6. Πάτρα
  7. Έλληνας
  8. Δικαστής
  9. Ελληνική