1. Έννοια
  2. Ελληνική
  3. Δημόσια υγεία -- Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων