1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 17 Οκτωβρίου 1729
 4. 14 Ιανουαρίου 1817
 5. Παρίσι
 6. Γάλλος
 7. Συνθέτης
 8. Μουσική
 9. Γαλλική
  • Pierre-Alexandre Monsigny (17 October 1729 – 14 January 1817) was a French composer and a member of the French Académie des Beaux-Arts (1813).
   He is considered alongside André Grétry and François-André Danican Philidor to have been the founder of a new musical genre, the opéra comique.

   Wikipedia