1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. "Λαός όστις δεν προσπαθεί ν' ανακτήσει..." [1852-08-29]
  3. pdf