1. Εφημερίδα
  2. Η Πρόοδος. Εφημερίς Εβδομαδιαία Πολιτική Κοινωνική και Ανεξάρτητος
  3. Ελληνική
  4. Νικολάου, Γρηγόριος (18..-19..)
  5. Εβδομαδιαία
  6. Λευκάδα (Πόλη)
  7. 31 Ιανουαρίου 1899
  8. Έτος Α', Αριθ. 1 (31 Ιανουαρίου 1899) -
  9. Έτος Α', Αριθ. 2 (7 Φεβρουαρίου 1899) - Έτος Α', Αριθ. 12 (18 Απριλίιου 1899)
  10. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
  11. Δακτυλογραφημένη