1. Εφημερίδα
  2. Φρουρός. Εφημερίς Κοινωνική και Ανεξάρτητος | Φρουρός. Εφημερίς Κοινωνική και Ανεξάρτητος Εβδομαδιαία
  3. Ελληνική
  4. Καρύδης, Ιωάννης Γ. (18..-19..)
  5. Εβδομαδιαία
  6. Λευκάδα (Πόλη)
  7. 1899
  8. Έτος Α', Αριθ. 19 (6 Αυγούστου 1899) - Έτος Τέταρτον, Αριθμός 185 (13 Μαρτίου 1903)
  9. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
  10. Δακτυλογραφημένη