1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. Panegirico in onore di Santo Spyridione Vescovo protettore dell'isola di Corfu recitato il giorno 8 Maggio 1864 dal Rev. D. Eugenio Canonico Luzzi [1864-05-08]
  3. pdf