1. Εφημερίδα
  2. Παρατηρητής. Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική Εβδομαδιαία | Παρατηρητής. Μετοχική Εφημερίς Πολιτικοκοινωνική Εβδομαδιαία
  3. Ελληνική
  4. Κουνιάκης, Πάνος Θ. (1874-1958)
  5. Εβδομαδιαία
  6. Λευκάδα (Πόλη)
  7. 1903
  8. Έτος Πρώτον, Αριθμός 14 (28 Νοεμβρίου 1903) - Έτος Δ', Αριθμός 146 (30 Μαΐου 1907)
  9. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
  10. Δακτυλογραφημένη